OFFICE BEARERS/E C MEMBERS

SL . NoNameM NoPostContact No.
1Com. N T Hegde427Chairman99451 55211
2Com. K Umesh Nayak273President99620 82010
3Com. P Raghavendra Rao267Vice President94496 92702
4Com. K Y Nagaiah2270Vice President98494 11625
5Com. P Gopalakrishnan NairAffiliateVice President94473 31734
6Com. Anil Kumar Srivatsava8240Vice President94151 01740
7Com. K Radhakrishna       4964Vice President98219 74191
8Com. E Sriranjani928Vice President98842 99000
9Com. U Abdul Jaleel          243General Secretary98458 78650
10Com. M S Bhat250Jt. General Secretary98441 26783
11Com. C Satyam1627Dy. General Secretary96189 62410
12Com. K Chandrashekara Rao3458Dy. General Secretary85005 80988
13Com. Eknath Kamble3891Dy. General Secretary94225 13175
14Com. P C Sharma  4509Dy. General Secretary98116 65276
15Com. G. Ajay Kumar1061Dy. General Secretary98867 31532
16Com. Dhruva R Katti557Secretary98457 95219
17Com. Rajesh Duggal5683Secretary98113 43428
18Com. Tapan Majumdar   AffiliateSecretary90518 98234
19Com. Sudhir Saxena5538Organising Secretary74151 01741
20Com. Ravichandra8109Organising Secretary70934 40630
21Com. B M Kulkarni460Organising Secretary98456 76477
22Com. Ram Mohan 4584Organising Secretary98456 46194
23Com. L V Nayak     1078Organising Secretary94486 79149
24Com. K Srinivas5127Organising Secretary94480 71121
25Com. S Siddaiah     1959Treasurer90361 96606
26Com. Vamana Murthy     2298Jt. Treasurer94486 01952
E C Members
SL . NoNameM NoStateContact No.
1Com. G Appa Rao5691Andhra Pradesh90005 51991
2Com. R Subramanyam5921Andhra Pradesh94409 55739
3Com. M Balaraj1976Andhra Pradesh99599 42070
4Com. D Pattabhiramaiah6831Andhra Pradesh95735 39745
5Com. M Prabhakar6233Andhra Pradesh94406 34244
6Com. A V V Sathyanarayana3273Andhra Pradesh99636 80680
7Com. P L Kanta Rao1717Andhra Pradesh93472 59787
8Com. Pushparaj1717Andhra Pradesh80748 16840
9Com. Uday Veer Singh1703Delhi99102 23529
10Com. Ashok Tomar4701Delhi98997 69565
11Com. N R Sheelavantar2731Karnataka78992 19744
12Com. H C Vedamurthy3494Karnataka99861 83984
13Com. Vittal Gadad4348Karnataka94496 26010
14Com. Ashok Upadhyaya4189Karnataka86607 30113
15Com. Mohan Rao4276Karnataka94488 89178
16Com. A K Patil3188Karnataka93791 87322
17Com. U Vasudeva Shenoy453Karnataka91412 88488
18Com. B N Nagabhushan3358Karnataka95383 91018
19Com. B M Chandrashekar2482Karnataka94485 11126
20Com. Kusuma8109Karnataka89049 01621
21Com. Sandhya Rao5194Karnataka98864 45657
22Com. M. Venkateshaiah929Karnataka96682 95583
23Com. B L R Gupta3259Karnataka98443 11340
24Com. G Rangaswamy2396Karnataka98809 74637
25Com. K ChandranAffiliateKerala94462 46530
26Com. K P Mohanan NairAffiliateKerala94474 73875
27Com. Deepak TalapatraAffiliateWest Bengal94745 49288
28Com. Pradeepkumar DasAffiliateWest Bengal91630 14150
29Com. Subash S Sawanth6526Maharashtra93251 61294
30Com. Ashok S Jadhav6582Maharashtra94496 92702
31Com. Ashok Atkare,8265Maharashtra90966 18979
32Com. Sheela Nambiar,7362Maharashtra98209 95073
33Com. Pramod H Barot8415Maharashtra98210 44927
34Com. Makarand Karandikar6428Maharashtra94211 13005
35Com. Sitaram ArdalkarAffiliatePune98221 41620
36Com. H S Bhamboo918Rajasthan94147 76921
37Com. M Elangovan623Tamil Nadu98410 05262
38Com. Abhimannan8731Tamil Nadu8903637950
39Com. K R Lawrence2035Tamil Nadu94432 40343
40Com. G Gopalakrishnan2923Tamil Nadu7397 519590
41Com. K Babu Rao2254Telangana98489 30324
42Com. P L Sethumadhav2373Telangana99492 16249
43Com. K Sitaram2185Telangana77996 47248
44Com. B P Sundriyal5714Uttar Pradesh94117 12367
45Com. Prem Prakash Varma6004Uttar Pradesh98105 37905
46Com. Purusotham A Mendon6176Karnataka94825 39758
47Com. Shalini U Acharya7936Karnataka89701 61355